Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

VISUELLE KUNSTFAG

Bergen kulturskole

“Kulturprinsens formål er at være et eksperimenterende udviklingscenter for kultur med børn og unge. Centret skal udvikle kulturtilbud, indsamle viden og arbejde med nye formidlingsformer i forhold til børn, unge og kultur.

Kulturprinsen er en selvejende institution med en bestyrelse på syv medlemmer. Centret modtager et årligt driftstilskud fra Viborg Kommune og staten. Desuden bliver Kulturprinsens projekter finansieret med midler fra fonde, puljer og andre tilskudsordninger.”

Cultural Children of Europe

- et prosjekt startet og drevet av den danske Kulturprinsen i Viborg/ Jylland/ DK.

CCE er et av mange prosjekt Kulturprinsen har etablert og er ansvalig for. Bergen kulturskole er deltaker og ansvarlig for Norges deltakelse i CCE, bl.a. fordi vi har vært en markant aktør i kulturskolenorge mht utvikling og drifting av spennende prosjektarbeid for barn og unge, og på den måten blitt synlig ut over landets grenser (Kulturfagprosjektet, Vår Gate, Gratis kulturskole etc).

2014-2015 foregikk møter og planlegging på administrativt nivå mellom Bergen kulturskole og Kulturprinsen. Januar 2016 dro pedagoger og kunstnere på kickoff-konferanse til Viborg.

Mai –juni gjennomføres første delprosjekt i CCE: 

Saints and Town Gates.

Arbeidet med Saints and Town Gates i Bergen, er todelt:

Første del er et samarbeid mellom Bergen kulturskole, ved musiker Geri Harald Knutsen, og Bortigard barnehage. Samarbeidet er dokumentert med video og skal vises på ”Snapsting for børn” i Viborg i første skoleferieuken i sommer.

Andre del består av billedkunstner Mia Øquist sin helge-workshop i Bergen for 8 elever ved kulturskolen i alderen 9-12 år, 11. og 12. juni. Her skal de bli kjent med hverandre og med problemstillinger knyttet til arbeidsuken i Viborg gjennom eksperimentering og egen skulpturell og visuell utforsking. Elevene med kunstner og to foresatte, reiser deretter til "Snapsting for børn" en uke til Viborg for å delta i samarbeidsprosjekt med elever og kunstnere fra Viborg og Riga.

Her er en beskrivelse fra arrangør i Danmark, som vil gi mer utfyllende informasjon. Tilbudet er gratis for elever i Bergen kulturskole. Både workshop i Bergen og reise/ opphold i Danmark blir dekket for barn og inntil 2 foresatte. Spørsmål og påmelding til prosjektet gjøres fagsjef Alf Bugge Gjerstad/ Bergen kulturskole. Frist for påmelding er onsdag 8. juni kl 12. Få plasser igjen - førstemann til mølla!

CCE er bl.a. finansiert av EU-midler (Erasmus+) og av midler fra Nordisk kulturfond.

Foto viser barn i Bortigard barnehage, musiker og tilsatte i barnehagen i prosjektarbeidet i mai.