Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

VISUELLE KUNSTFAG

Bergen kulturskole

Prosjektarbeid på Visuelle kunstfag i Bergen kulturskole

Under fanen "Mennesket i midten" på denne siden, finner du prosjektarbeid som bygger på sosialt engasjement. På denne siden vil vi samle andre typer prosjektarbeid vi deltar i. Grensene mellom hva som har en sosial profil, og hva som f.eks. har en faglig profil kan noen ganger være uklare. Sjekk derfor begge steder for nyheter og spennende prosjekt!

Firing Up!

Visuelle kunstfag i Bergen er en av fire utvalgte skoler/ keramikere, som deltar i et nytt spennende prosjekt, startet av Norske kunsthåndverkere, NK, med støtte fra Norsk kulturråd. Prosjektets mål er å lage en norsk variant av et engelsk prosjekt, som har hatt stor suksess der, og går kort fortalt ut på å tenne gløden for keramikkfaget i alle trinn i skolen, gjennom å "fyre opp" alle ubrukte keramikkovner. Vi ser prosjektet som relevant for oss i kulturskolen, som også skal være et ressurssenter for grunnskolen. Bergen kulturskole sin keramikklærer, Birgit Brühl, utvikler vår lokale variant av prosjektet. Forprosjekt ble gjennomført høsten 2015. I Bergen deltok 8 grunnskoler og 9 lærere. Det ble avholdt et tre dagers seminar som grunnlag for videre samarbeid på den enkelte skole. Vår keramikklærer følger opp prosjektskolene med veiledning på den enkelte skole utover høsten 2016. Prosjektet har i desember 2015 mottatt 350.000, og det sikrer videre utbygging og flere samarbeid.

9. september arrangeres det en konferanse på Bryggens museum for å videreføre prosjektet. Konferansen er åpen for alle, men er særlig myntet på keramikere som vil arbeide i skolen og grunnskolens lærere. Se mer informasjon og påmelding her!

Europeiske kulturbarn /Cultural Children of Europe (CCE)

"Europeiske kulturbarn" er et prosjekt initiert av det danske "Kulturprinsen". Visuelle kunstfag i Bergen kulturskole har samarbeidet med dem om utvikling av prosjektet, og våren 2016 er Bergen kulturskole i samarbeid med Bortigard barnehage, sammen med skoler og barnehager i Riga og Danmark. Målgruppe er barn fra 0-8 år, og Bergen kulturskole er invitert ut i fra vårt engasjement i Vår Gate og med Kulturfagprosjektet, som begge ironisk nok er nedlagt av politikerne. Prosjektleder i DK sier: Europæiske Kulturbørn vil sammen med pædagoger, lærere, kunstnere, kulturformidlere og forskere give 0-8 årige børn de bedste muligheder for i dagligdagen at møde kunst og arbejde med kulturelle udtryk. Det er knyttet en PHD-stilling til prosjektet, og det pågår gjensidig utveksling av erfaringer, konferanser og kurs for lærere og ansatte. Prosjektet er ikke spesifikt knyttet til noen faggrupper ut over at det skal arbeides med estetiske fag/ kunstfag. Se mer info om prosjektets videreføring her!

Link til dokumentarfilm om "Byporter" (4:46),

samarbeidsprosjekt mellom Bortigard barnehage og Bergen kulturskole