Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

VISUELLE KUNSTFAG

Bergen kulturskole

PROGRAM BILLEDKUNST FORDYPNING HØSTEN 2014

Lørdag 6. sept.

kl.10- ca.11

INFORMASJONSMØTE for elever og foresatte m/visning av bilder fra Strandebarmturen og fra begge scenografiprosjektene, info om programmet for skoleåret og valg av foreldrekontakter.

kl. 11-16

Gjennomgang av SOMMERLEKSEN. Vi besøker Anne Knutsdatter Wille sin utstilling «Life Saving Devices» i Galleri parken. Tegning.


Søndag 7.sept.

kl.10-16

Tegning, skisser/ideer til mulig utsmykking av deler av skolens fasade.

Vår kunsthistoriker Espen Johansen kommer denne dagen for å snakke om kunst i offentlig rom, Street Art m.m.

Lærere: Line Hvoslef og Linda Øgaard

27.-28. sept. kl.10-16                      Performance gruppe A / Skulptur gruppe B

25.-26. okt. kl.10-16                        Performance gruppe A / Skulptur gruppe B


22.-23. nov. kl. 10-16                      Performance gruppe B / Skulptur gruppe A


13.-14.des. kl.10-16                        Performance gruppe B / Skulptur gruppe A


Lærer: Performance - Gillian Carson Skulptur - Linda Øgaard