Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

VISUELLE KUNSTFAG

Bergen kulturskole

Foto fra performanc som ble holdt i Oslo, oktober 2012.

KUNSTIKIT.no i DNS Lillescene fredag 09.11.12. Et samarbeid mellom Gillian Carson og Bergen Kulturskole. Med performance studenter Inès Blomvågnes, Ida Breivik, Hanna Eskeland, Anna Furhovden, Turid Høstmark og Marthe Clementine Wo. 

Her er programmet for KunstiKit i Bergen!

PERFORMANCE

Dette er et nytt tilbud til elever som har grunnleggende kjennskap til billedkunst fra kulturskolen eller andre steder, og som vil arbeide med den spesielle grenen innenfor samtidskunsten vi kaller for performance.

Begrepet performance slik det er brukt i kunstnerisk sammenheng betegner generelt et billedkunstverk som har utstrekning i tid og rom, og som i tillegg utføres av billedkunstner på stedet, etter kunstnerens idé. En performance kan inneholde elementer fra andre kunstformer som lyd, skulptur, video eller tekst men skiller seg gjerne fra disse idet den ikke viser frem hendelser som illusjoner, men presenterer virkelige hendelser. Gjennom å arbeide med performance går man inn i som oftest kortvarige situasjoner der ens egen kropp blir et sentralt element, uten at det blir for eksempel teater eller dans. Tilsvarende videokunst kan vi si at kunstneren her lager små selvbærende sekvenser eller utklipp av en fortelling. Mer som et dikt enn som en roman.

Dette første semesteret har elevene gåt rett inn i flere produksjoner, knyttet til KunstiKit i Oslo og Bergen. Utover vinteren blir det mer eksperimentering med vekt på prosess, og innføring i hva sjangeren innebærer.

Skoleåret 2012-2013 har vi to grupper i dette faget. Alder 15-18 år.

Lærer: Gillian Carson, Web  

Relaterte lenker:

http://www.zeth.no/