Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

VISUELLE KUNSTFAG

Bergen kulturskole

FILM / ANIMASJON

Faget består av to ulike tilbud:

Kreativ dokumentarfilm og Animasjonsfilm. 

Nedenfor finner du informasjon om de to ulike film-tilbudene våre, samt lenke til noen filmer fra animasjonsfilmstilbudet.
Dersom du ikke kan følge et helt skoleår med filmundervisning en dag i uken, eller om du vil ta noen workshops eller arbeide på et av kulturkontorenes filmstudioer, tar du direkte kontakt med dem. Du kan selvsagt også velge begge deler!

Fra våren 2016 er Dokumentarfilm på kulturskolen også knyttet til Universitetet i Bergen sin bachelorlinje for film- og TV-produsksjon ( http://www.uib.no/studieprogram/BASV-FILM ), og det vil kunne bli behov for deg som elev på kulturskolen i deres produksjoner.

KREATIV DOKUMENTARFILM

Undervisningen: Kreativ dokumentarfilm handler om å fortelle historier fra virkeligheten med levende bilder. Formen og innholdet på dokumentarfilmen kan være så mangt; det kan være de små, sjarmerende historier fra dagliglivet, eller et stort problem i samfunnet som gjør deg rasende irritert. Formen og stilen bestemmer du. Det kan være fortalt med letthet og humor eller med en seriøs tone. I dette kurset vil du lære hvordan du kan fortelle en historie på din måte hvor alt er lov - Dokumentarfilm er en kreativ bearbeidelse av virkeligheten! Vi eksperimenterer, leker og utvikler frem en idé som du har lyst å lage film av, og finner ut hvilke virkemidler du kan benytte for å fortelle din historie.

Tilbudet tar for seg ulike virkemidler innen filmfaget som idéutvikling, fortellerteknikk, fotografering og redigering. Vi ser også spennende og inspirerende dokumentarfilmer som er laget både for og av ungdom.

Kreativ Dokumentarfilm mottar støtte fra Vestnorsk filmsenter til utvikling og drift.

VI UTVIDER, OG HAR LEDIGE PLASSER FRA HØSTEN 2019!

Jan Ingar Grindheim tilsatt som fast lærer på Kreativ dokumentarfilm i Bergen kulturskole.

Be om å få bli medlem av facebookgruppen "Ungdomsfilmbyen Bergen" 

ANIMASJONSFILM

Å lage film er å lage fortelling.

Animasjonsfilm handler om å lage disse fortellingene ved hjelp av våre egne bilder, tegninger, figurer, men du kan i grunnen bruke hva som helst. Mulighetene er mange, og i film og animasjonsfaget på Bergen kulturskole lærer vi om ulike teknikker, både klassisk, nyere, og etterhvert også eksperimentelle teknikker.

Faglærer Animasjonsfilm: Tom Erik Brudvik

Vi har egen filmkanal på Vimeo!

På ANIMASJONSFILM jobber vi både i og utenfor computeren. Noen ganger blir hele filmen til på datamaskinen, mens andre teknikker er mer analoge og da trenger vi bare datamaskinen til slutt, for å sette sammen alle bildene (og lydene) til film. Elevene arbeider som oftest med egne prosjekter, men også i team med andre.

Vi er innom mange forskjellige fagfelt når vi lager film; som tegning, modellbygging, fotografering, 3D-animasjon, flash, lyd og musikk, scenografi, billedkomposisjon og dramaturgi/regi. Med andre ord; å lage fortellinger med film og animasjon er for alle!

Elevene på animasjon er fra 11 til 19 år.

Innimellom tar vi opp nye søkere i hele denne aldersgruppen. Noen elever går her i mange år og blir over tid godt bevandret i mediets ulike teknikker og dens muligheter og utfordringer. Andre elever går hos oss en stund, og til de har lært nok til å fortsette å utforske film- og animasjon på egen hånd.


Det er et klart læringsmål at elevene får kunnskap om og forståelse for mangfoldet og variasjonen i filmproduksjon. Samtidig er det en viktig målsetning at elevene finner sitt eget utrykk og faget gir rom for fordypning her. Det handler om å oppdage sin egen måte å gjøre det på!