Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

VISUELLE KUNSTFAG

Bergen kulturskole

Click tojjj edit

BILLEDKUNST

Billedkunstundervisningen er mangfoldig, men inneholder i hovedsak: 

MALERI:

Vi jobber med ulike problemstillinger knyttet til komposisjon og farge. Vi tar utgangspunkt i ulike ting som landskap, modell eller stilleben. Fortellinger, gjerne elevenes egne historier, kan også være et utgangspunkt. Vi jobber både med figurative og abstrakte problemstillinger og sammenhengen mellom disse.

Elevene får grunnleggende undervisning i fargelære, men mer sentralt er den erfaring de får gjennom å eksperimentere med ulike farger og materialer. Vi bruker akrylmaling, akvarellmaling og iblant andre malingstyper (uten løsemidler), og eksperimenterer gjerne med blanding av materialer som eksempelvis blanding av pastell og akryl. Vi maler hovedsakelig på papir, kartong, eller lerret. Det å male handler også om bevegelse. Vi jobber både i små og store formater, ved staffeliet, på gulvet osv. Vi er også ute for å se og sanse omgivelsene, og maler gjerne akvarell utendørs.

SKULPTURELLE TEKNIKKER

Skulptur er et tredimensjonalt kunstverk av enhver type. Den tradisjonelle skulpturen framstår ofte som en representasjon knyttet til erindring og er figurativ. Den moderne skulpturen er i sammenligning stedløs, abstrakt og selv-referensiell. Moderne skulpturer kan være laget av industrielle materialer og kan også være ferdig produserte gjenstander (readymades) som kunstneren har valgt ut i en bestemt hensikt.

Hos oss er skulptur individuelt arbeid eller det kan være elementer til en installasjon. Vi arbeider for eksempel med leire, streng, papirmasse og for øvrig alle tilgjengelige materialer som ikke krever tunge tekniske prosesser i fremstillingen.

Lærere i billedkunst og deres websider:

Kwestan Jamal Bawan - webside

Anne Knutsdatter Wille - webside

Linda Øgaard - webside

TEGNING:

Mennesket har tegnet gjennom alle tider. Tegning er gjerne det første visuelle uttrykk et barn bruker. På kulturskolen bruker vi mange ulike materialer i tegneundervisningen: Gråblyant, fargeblyant, olje- og tørrpastellkritt, kull og tusj er de viktigste. Elevene får tegne på papir av forskjellig kvalitet, farge og størrelse. De tegner som oftest ved et felles arbeidsbord, men de kan også jobbe ved staffeli eller på en vegg dersom det er mest hensiktsmessig.

Elevene får felles oppgaver der de skal tegne noe de ser, f.eks. kroki eller still-leben, eller de skal tegne noe de ser for sitt indre øye. Tegning øker forståelsen for 2 og 3 dimensjonale kvaliteter, og oppøver evnen til å forstå å kunne skape 3 dimensjonal effekt på 2 dimensjonalt material. Tegning er derfor grunnleggende for all aktivitet innen kunstfagfeltet.

ANDRE TEKNIKKER:

Ut over tegning, maleri og skulptur vil elevene komme innom flere andre teknikker som for eksempel:

Installasjon: Her tar elevene utgangspunkt i et sted og hvilke muligheter dette stedet har mht kunstnerisk, romlig (3 dimensjonalt) inngrep. Installasjon har slik et fysisk objektutgangspunkt men kan også være knyttet til tid og kan forsterkes gjennom blant annet video, lyd og performance. Denne type arbeid øver opp evnen til å oppfatte ulike steders kvaliteter og uttrykk, og bevisstheten om en selv som aktør (passiv eller aktiv) i bl.a. offentlige rom. Arbeidet skaper mulighet til individuelt arbeid med felles mål.

Foto: brukes mest som metode/verktøy for å samle material for videre arbeid, men kan også benyttes som selvstendige arbeider. Vi har gruppesett av kamera og alle lærere har tilgang på laptop med billedbehandlingsprogram av ulike slag.

Collage: Med utgangspunkt i bl.a. fotografier og bilder fra blader og aviser, klipper og river vi ut figurer og farger. Disse blir limt på et papir og elevene lager et nytt bilde. Materialet som brukes har hatt et liv før og settes nå inn i en ny billedverden. Istedenfor å kaste gamle ukeblader og reklame blir dette resirkulert. Brukte bilder gjenoppstår av nye ideer og blir et grunnleggende element i det ferdige uttrykket.

Grafiske teknikker: Grafikk er en fellesbetegnelse for mange ulike teknikker. Vi underviser bl.a. i følgende:

Linosnitt: Mønsteret, bildet blir skåret ut ved hjelp av ulike redskaper i en linoleumsplate. Platen kan brukes til å trykke mange like bilder. Vi trykker både med farger og sort farge på hvitt papir eller hvit farge på sort papir.

Monotopi: Alle avtrykkene/ bildene blir forskjellige i denne teknikken. Dette er en spontan og direkte måte å lage grafikk på. Fargene, mønsteret blir lagt på en plate som så overføres til papir.